Gall uwchraddio ac integreiddio lloriau PVC yn gynhwysfawr ffurfio cystadleurwydd y farchnad

Ar hyn o bryd, wrth uwchraddio deunyddiau llawr yn barhaus, nid yw pobl bellach yn gyfyngedig i deils llawr. Yn ogystal â lloriau, mae lloriau PVC yn raddol yn gallu diwallu anghenion defnyddwyr ar gyfer iechyd atmosfferig.

Uwchraddio lloriau PVC yn llawn i daro'r farchnad

Gelwir lloriau PVC hefyd yn "ddeunydd llawr ysgafn". Aeth i mewn i'r farchnad Tsieineaidd ar ddechrau'r 1980au. Mae'n fath newydd o ddeunydd addurno llawr ysgafn sy'n boblogaidd iawn yn y byd, yn enwedig yn Ewrop, America ac Asia, Japan a De Korea. Y dyddiau hyn, gyda datblygiad cymdeithas, mae'r farchnad PVC hefyd yn dangos cam cystadlu ffyrnig, yn enwedig o dan hyrwyddo e-fasnach, mae'r duedd hon yn lledaenu'n ffyrnig, a bydd y diwydiant lloriau PVC hefyd yn wynebu cyfnod allweddol o drawsnewid.

Y dyddiau hyn, mae'r diwydiant PVC yn wynebu cam hanfodol o uwchraddio. Dwysáu addasiadau strwythurol a chyflawni rheolaeth ddwys yw'r prif dueddiadau wrth gynhyrchu a datblygu'r diwydiant lloriau PVC. Deallir, er bod lloriau PVC yn gynnyrch newydd, mae galw mawr amdano mewn marchnadoedd tramor oherwydd ei berfformiad o ansawdd da a'i berfformiad cost uchel. Unwaith y bydd mwyafrif y defnyddwyr domestig yn deall manteision y deunydd newydd hwn, byddant yn sicr o ddechrau storm brynu.
Yn ôl adroddiadau, ar ôl integreiddio'r diwydiant lloriau PVC ar raddfa fawr, mae rhai cwmnïau newydd ac effeithiol wedi dod i'r amlwg, a bydd rhai cwmnïau yn ôl sy'n cadw at y model gwerthu traddodiadol yn wynebu cael eu dileu. Dyma hefyd duedd anochel datblygiad yr amseroedd.

Tynnodd technegwyr profi sylw mai dibynadwyedd perfformiad lloriau plastig yw "bywyd" cynhyrchion o'r fath. O safbwynt dadansoddi llunio, dylid gwella rhywfaint o ddadansoddiad llunio i wella perfformiad cynnyrch. Yn y modd hwn, bydd bywyd gwasanaeth lloriau plastig yn fwy a mwy. Hir a pharhaol.

Gall lloriau PVC hefyd gymryd llwybr efelychu uwch

Gwelodd y gohebydd yn y farchnad fod gan y lloriau PVC cyfredol amrywiaeth gyfoethog o liwiau, ond mae'r mwyafrif ohonynt yn dilyn y llwybr efelychu uchel, gan gynnwys gweadau carped dynwared, gweadau cerrig, gweadau lloriau pren, ac ati. Mae'r gweadau'n realistig ac yn brydferth, a mae'r lliwiau'n gyfoethog ac yn hyfryd. Ar hyn o bryd, y rhai mwyaf poblogaidd yw lloriau pren dynwared a lloriau marmor dynwared. Mae gan wead pren dynwared wead cain a theimlad naturiol a ffres llawr y pren. Mae gan y crefftau mwy coeth hyd yn oed ystyr gyntefig a naturiol y llawr pren hynafol; gwead marmor dynwared. Mae ganddo wead cyfoethog naturiol carreg naturiol, sydd bron yr un fath â'r llawr pren go iawn a'r marmor o ran effeithiau gweledol a theimlad traed.

Yn ogystal, oherwydd y gellir torri deunydd PVC yn fympwyol gyda chyllell cyfleustodau da, mae'n torri trwy gyfyngiad materol lloriau cyffredin a gellir ei dorri â gwahanol liwiau o ddefnyddiau, felly gall pobl roi chwarae llawn i'w creadigrwydd a chwrdd â'r unigolyn anghenion gwahanol arddulliau addurno. , Er mwyn cyflawni'r effaith addurniadol y mae lloriau eraill yn anodd ei chyflawni, gyda thorri wedi'i bersonoli a chreadigrwydd, bydd y gofod byw yn dod yn fwy unigol ac artistig.


Amser post: 05-06-21