Tri ffactor gyrru ar gyfer adeiladu brand lloriau plastig carreg

Mae datblygiad y diwydiant lloriau plastig cerrig yn Tsieina wedi dechrau aeddfedu'n raddol, ac mae ffordd adeiladu diwylliant brand rhai cwmnïau lloriau bach a chanolig hefyd yn symud ymlaen ar gyflymder anodd. Adeiladu rheolaeth brand, sianeli a modelau marchnata, a thalentau technegol corfforaethol yw ein heconomi yn y dyfodol. Arf ffafriol wrth ddatblygu a hyrwyddo. Fel y gwyddom i gyd, mae lloriau PVC wedi'u rhannu'n goiliau a chynfasau. Mae lloriau plastig cerrig yn cyfeirio'n benodol at gynfasau. O'r strwythur, fe'i rhennir yn bennaf yn ddalen graidd homogenaidd, dalen gyfansawdd amlhaenog, a dalen graidd lled-homogenaidd; o'r siâp, mae wedi'i rannu'n ddeunydd sgwâr a deunydd stribed. Mae offer lloriau plastig carreg yn defnyddio plastig pvc fel y prif ddeunydd i ennill ffafr defnyddwyr yn raddol, lloriau plastig carreg yw hwn. Gelwir llawr plastig carreg hefyd yn deilsen llawr plastig carreg. Dylai'r enw ffurfiol fod yn "llawr dalen PVC". Mae'n fath newydd o ddeunydd addurno llawr a ddatblygwyd gan ymchwil a datblygu o ansawdd uchel ac uwch-dechnoleg. Mae'n defnyddio powdr marmor naturiol i ffurfio teils llawr dwysedd uchel a dwysedd uchel. Yr haen sylfaen solet o strwythur rhwydwaith ffibr, mae'r wyneb wedi'i orchuddio â haen gwrthsefyll gwisgo PVC polymer sy'n gwrthsefyll traul, sy'n cael ei brosesu trwy gannoedd o driniaethau. Mae'r tri ffactor hyn yn ffactorau anhepgor ar gyfer datblygiad cymdeithasol cwmnïau lloriau, yn enwedig i gwmni lloriau sydd yng nghyfnod adeiladu delwedd brand.

Dywedodd y darparwr lloriau, yn gyntaf oll, i entrepreneur sydd â syniadau, syniadau a dealltwriaeth, gadw ato a bod ag ymwybyddiaeth brand gref wrth adeiladu brand. Yn wyneb cyllid annigonol, diffyg talentau, a chynhyrchion sengl, rydym yn dda am achub ar y cyfle, gweld manteision ac anfanteision y cwmni, ac osgoi gwendidau.

Dywedodd arbenigwyr cyflenwyr adeiladu llawr plastig mai’r genhedlaeth nesaf o ddoniau yw’r prif rym ar gyfer datblygiad y cwmni. O dan gefndir homogeneiddio'r farchnad lloriau domestig, mae'r gwahaniaethau rhwng cynhyrchion yn pennu manteision cynhyrchion yng nghystadleuaeth y farchnad. Os yw cwmnïau lloriau eisiau datblygu brand yn y tymor hir, rhaid iddynt roi sylw i hyfforddi a chyflwyno doniau.

Yn olaf, sianelau a modelau marchnata yw'r ffactorau pendant i reolaeth gorfforaethol ddatblygu'n gyflym ac yn iach pan fo amgylchedd y llawr yn llym ac economi'r farchnad yn isel. Gwahaniaethwch ddatblygiad strategaeth Tsieina, a chynyddu ymdrechion i hyrwyddo brand, ymchwil technoleg cynnyrch a galluoedd datblygu, a dulliau marchnata cynnyrch cysylltiedig.


Amser post: 05-06-21